Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารทางราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แบบรายงานผล
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น/รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2559
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบแสดงฐานะทางการเงิน/ข้อมูลรายรับรายจ่าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (13 พ.ย. 2562)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 (16 ต.ค. 2562)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (10 มิ.ย. 2562)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2562 (06 พ.ค. 2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 (08 เม.ย. 2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (01 มี.ค. 2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 (01 ก.พ. 2562)
แนวทางการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน (09 ม.ค. 2562)
มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชและพนักงานส่วนท้องถิ่นใ... (08 ม.ค. 2562)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (02 ม.ค. 2562)
แบบประเมินการเลื่อนระดับ (21 ธ.ค. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต (20 ธ.ค. 2561)
ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วน... (30 พ.ย. 2561)
ประกาศการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร (30 พ.ย. 2561)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประ... (30 พ.ย. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (29 พ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การประเมินคุณ... (12 พ.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2... (05 พ.ย. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2561 (31 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัย... (26 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเด... (13 พ.ย. 2562)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเด... (16 ต.ค. 2562)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเด... (06 มิ.ย. 2562)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเด... (02 พ.ค. 2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเด... (02 เม.ย. 2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเด... (04 มี.ค. 2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเด... (04 ก.พ. 2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเด... (02 ม.ค. 2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเด... (29 พ.ย. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเด... (31 ต.ค. 2561)

อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหา... (20 ก.ค. 2561)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจ... (05 มี.ค. 2561)

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงา... (26 ธ.ค. 2560)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (07 ธ.ค. 2560)

กิจกรรม ชมรมปั่นจักรยานผู... (30 พ.ย. 2560)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (27 พ.ย. 2560)

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เน... (22 พ.ย. 2560)

โครงการพัฒนาเครือข่ายตำบล... (21 พ.ย. 2560)

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (15 พ.ย. 2560)

งานประเพณีแค่หลวงประจำปี ... (01 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (20 พ.ย. 3103)  
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ... (22 เม.ย. 2562)  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (15 ม.ค. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีตทางขึ้นอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยน... (23 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างเสริมผิวทางพาราราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางขึ้นอ่างเก็บน้ำบ้า... (23 พ.ย. 2561)
ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างเสริมผิวทางพาราราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงห้วยเย็น หมู่ท... (23 พ.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงก... (23 พ.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) งวดที่ 2 ประจำปีงบประม... (08 ต.ค. 2561)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 แ... (04 ก.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (01 ก.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (01 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (01 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (01 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดงห้วยเย็น หมู่ 14 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าดำ หมู่ 13 (12 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (01 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (01 ก.พ. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (10 ม.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (01 ม.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดห่างบ้านล้อง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธี... (20 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (12 ก.พ. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (29 พ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (22 มิ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (24 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (01 มิ.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (16 เม.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (16 เม.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหร... (22 ม.ค. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ 
เลขที่ 129 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน   
โทรศัพท์ : 053-980560 แฟกซ์ : 053-980560 ต่อ16 อีเมล์ : wiangkarn129@hotmail.com facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์


www.wiangkarn.go.th