ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,193
ปีนี้
20,861
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
78,376
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล)

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายชัยยุทธ จันต๊ะราชา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ นายสรธัญ หน่อไชย นิติกร เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ภายใต้นโยบาย No gift Policy โดยทั้งนี้มี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับองค์กรที่มีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ระดับ AA ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 95.28 คะแนน ระดับผลการประเมิน AA ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน.


 
05 เมษายน 2565