ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
380
เดือนที่แล้ว
3,232
ปีนี้
28,084
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
85,599
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ


1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล


     ปีพุทธศักราช 2539 กระทรวงมหาดไทยประกาศยกฐานะสภาตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโฮ่ง เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2539 มีลักษณะทางกายภาพแบ่งเป็นฝั่งซ้าย-ขวา โดยมีพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งคั่นกลาง

     ปีพุทธศักราช 2551 กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโฮ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 โดยมีขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

แผนที่แสดงที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

     องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้รับการอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง เนื้อที่ 10 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2542 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2572 (ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 83/2542 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2542) ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 129 บ้านป่าดำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 0-5398-0560 โทรสาร 0-5398-0560 ต่อ 16 มีเว็ปไซด์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้แก่ www.wiangkarn.go.th

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาจนถึงราบลุ่ม มีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน ซึ่งตรงกับภาษาพื้นเมืองว่า “โฮ่ง” ซึ่งแปลว่าพื้นที่ลุ่ม ที่ต่ำ หรือเป็นหลุมคล้ายก้นกระทะ มีแม่น้ำลี้ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชนในเขตตำบลบ้านโฮ่ง ประกอบกับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์มีดอยกาน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ และสัตว์ป่า เช่น นกยูง สัตว์ป่าอนุรักษ์ใกล้จะสูญพันธุ์ที่กำลังขยายพันธุ์และมีจำนวนมาก

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิ 28 - 35 c
ฤดูฝนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิ 25 - 30 c
ฤดูหนาวช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิ 17-25 c

 

1.4 ลักษณะของดิน