ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
379
เดือนนี้
4,097
เดือนที่แล้ว
1,724
ปีนี้
7,858
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
65,373
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256616 ม.ค. 2566
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25659 ม.ค. 2566
3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 25658 ก.ค. 2565
4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 256522 เม.ย. 2565
5รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 256531 ม.ค. 2565
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 256420 ต.ค. 2564
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 256416 ก.ค. 2564
8รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 256319 เม.ย. 2564
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 25649 เม.ย. 2564
10รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 25648 ม.ค. 2564
11รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 256223 มิ.ย. 2563

1