ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,193
ปีนี้
20,861
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
78,376
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662 มิ.ย. 2566
2รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256612 พ.ค. 2566
3รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256624 เม.ย. 2566
4รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 มี.ค. 2566
5รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25666 ก.พ. 2566
6รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256616 ม.ค. 2566
7รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25669 ธ.ค. 2565
8รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256610 พ.ย. 2565
9รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256514 ต.ค. 2565
10รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25659 ก.ย. 2565
11รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256510 ส.ค. 2565
12รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25658 ก.ค. 2565
13รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25659 มิ.ย. 2565
14รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256517 พ.ค. 2565
15รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256522 เม.ย. 2565
16รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256522 มี.ค. 2565
17รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256528 ก.พ. 2565
18รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256528 ม.ค. 2565
19รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256521 ธ.ค. 2564
20รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256516 พ.ย. 2564

1 2   >>  >|