ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
4,198
เดือนที่แล้ว
1,724
ปีนี้
7,959
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
65,474
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157

ลำดับรายการวันที่
1แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์17 ก.พ. 2566
2คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์1 ต.ค. 2564
3คำสั่งการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 1 ต.ค. 2564
4คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด7 ก.พ. 2562
5คำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล28 ธ.ค. 2561
6คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง10 ต.ค. 2561
7คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง10 ต.ค. 2561
8คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล10 ต.ค. 2561
9คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม29 ก.ย. 2560
10คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม1 ต.ค. 2559

1