ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,193
ปีนี้
20,861
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
78,376
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพโดยการขายทอดตลาดวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 21 รายการ7 เม.ย. 2566
2แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์17 ก.พ. 2566
3ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์3 ต.ค. 2565
4คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์1 ต.ค. 2564
5คำสั่งการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 1 ต.ค. 2564
6คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์30 ก.ค. 2564
7คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด7 ก.พ. 2562
8คำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล28 ธ.ค. 2561
9คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง10 ต.ค. 2561
10คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง10 ต.ค. 2561
11คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล10 ต.ค. 2561
12คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม29 ก.ย. 2560
13คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม1 ต.ค. 2559

1