ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
380
เดือนที่แล้ว
3,232
ปีนี้
28,084
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
85,599
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86

ลำดับรายการวันที่
1คณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆที่มาจากภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์14 ก.พ. 2566
2พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ.256214 ก.พ. 2566
3ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.256514 ก.พ. 2566
4คู่มือการปฏิบัติงานด้านระเบียบกฎหมายของสมาชิกสภา14 ก.พ. 2566
5ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์9 ก.พ. 2566
6ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ปลอดบุหรี่5 ก.ค. 2564
7แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์5 ก.ค. 2564
8การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 254117 ต.ค. 2560

1