ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,193
ปีนี้
20,861
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
78,376
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
นางทิพยา วรรณภิระ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์


นายสุพัฒน์ ตาน้อย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์


นายรังสรรค์ แสนไชย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์


นายสำราญ วงศ์สิงห์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 1


นายอนุชิต สุนิลหงษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 5


นายสมาน วรรณภิระ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 6


นายธวัชชัย คณะฝั้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 7


นางสาวสุพรรณษา สิทธิกัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 9


นายสุริยนต์ บุญมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 10


นายสว่าง มณีทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 12


นายเจริญ เดชชิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 13


นางอาทิตยา แก้วเล็ก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 14


นายทองเย็น รุ่นแรก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 16


นายประเสริฐ กันทะถ้ำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 17