ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,193
ปีนี้
20,861
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
78,376
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

1
พิธีมอบพันธุ์ไก่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธาน
กล่าวเปิดพิธีมอบพันธุ์ไก่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมอบให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

28 ธันวาคม 2565

ลงพื้นที่ร่วมกับนายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโฮ่งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิส) ให้ผู้ป่วยติดเตียง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้
นางทองใบ ฝั้นแยง และนางภัณทิลา วงศ์ธิมา รองนายก อบต.เวียงกานต์ และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม
ลงพื้นที่ร่วมกับนายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโฮ่ง โดยนางพรภินันทน์ สมองดี และเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาด อ.บ้านโฮ่ง
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แพมเพิส) ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในเขต อบต.เวียงกานต์.

28 ธันวาคม 2565

การประชุมสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียงกานต์.

23 ธันวาคม 2565

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มกาวัชรราชธิดา ณ หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง.

19 ธันวาคม 2565

แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้
นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ และ ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมทั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

09 ธันวาคม 2565

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ จังหวัดลำพูน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้
นางทองใบ ฝั้นแยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ จังหวัดลำพูน
ณ ห้องประชุมจามเทวี ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน.

09 ธันวาคม 2565

กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริการส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ , พิธีถวายพานพุ่มสักการะ และ กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง.

05 ธันวาคม 2565

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน และนักเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ 

1.การแข่งฟุตบอล 5 คน เยาวชนและประชาชนในเขต อบต.เวียงกานต์ ณ สนามหญ้าเทียม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

2. การแข่งขันเปตองเยาวชนและประชาขน ในเขต อบต.เวียงกาต์ ณ สนามกีฬากลางอำเภอบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

3. การแข่งขัน กรีฑา กีฬา นักเรียนในเขต อบต.เวียงกานต์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

15 สิงหาคม 2565

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

29 มิถุนายน 2565

กิจกรรมทาสีทางม้าลาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้เป็นประธานร่วมกิจกรรมทาสีทางม้าลาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบ้านโฮ่ง โดยมีนายจิรวัฒน์ แดนโพธิ์ ปลัดอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
ณ บริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง.

29 มิถุนายน 2565

โครงการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ กิจกรรมธนาคารเวลา ธนาคารความดี และกิจกรรมการสอนการตัดผมให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่าดำ หมู่ที่ 13.

28 มิถุนายน 2565

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเอง ณ วัดป่าขันติธรรม บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3.

25 มิถุนายน 2565

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

23 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

22 มิถุนายน 2565

การประชุมอบรมหลักสูตรจิตอาสาธนาคารเวลาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ รุ่นที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ศูนย์จัดการเครือข่ายเวียงกานต์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมอบรมหลักสูตรจิตอาสาธนาคารเวลาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

14 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (96 รายการ)