ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,193
ปีนี้
20,861
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
78,376
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

1
ออกบริการส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในช่วงเช้าของวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ออกบริการส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 โดยในทั้งนี้ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ขอขอบพระคุณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ที่ได้สนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภคให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ให้ได้มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภคในการดำรงชีวิตต่อไป.#ขอให้ประชาชนทุกท่านในน้ำอย่างประหยัดกันด้วยนะคะ

07 พฤษภาคม 2563

ออกบริการส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในช่วงเช้าของวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ออกบริการส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 โดยในทั้งนี้ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ขอขอบพระคุณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ที่ได้สนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภคให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ให้ได้มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภคในการดำรงชีวิตต่อไป.#ขอให้ประชาชนทุกท่านในน้ำอย่างประหยัดกันด้วยนะคะ

05 พฤษภาคม 2563

ออกบริการส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในช่วงเช้าของวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ออกบริการส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 โดยในทั้งนี้ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ขอขอบพระคุณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ที่ได้สนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภคให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ให้ได้มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภคในการดำรงชีวิตต่อไป.#ขอให้ประชาชนทุกท่านในน้ำอย่างประหยัดกันด้วยนะคะ

01 พฤษภาคม 2563

ออกบริการส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในช่วงเช้าของวันที่ 30 เมษายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ออกบริการส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7 โดยในทั้งนี้ในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ขอขอบพระคุณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง ที่ได้สนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภคให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ให้ได้มีน้ำใช้อุปโภค - บริโภคในการดำรงชีวิตต่อไป.#ขอให้ประชาชนทุกท่านในน้ำอย่างประหยัดกันด้วยนะคะ

30 เมษายน 2563

ออกทำการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7.,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
28 เมษายน 2563

ออกทำการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านดอยก้อม หมู่ที่ 6.,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
27 เมษายน 2563

ออกทำการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7.,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
25 เมษายน 2563

ออกบริการส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
24 เมษายน 2563

ได้ออกทำการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
23 เมษายน 2563

ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย กรณีลมกรรโชคแรง ทำให้สถานที่เลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหาย เพื่อนำมาพิจารณาทำการช่วยเหลือต่อไป.,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
23 เมษายน 2563

ออกบริการส่งน้ำอุปโภค - บริโภค ให้แก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
23 เมษายน 2563

ออกทำการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
22 เมษายน 2563

ออกทำการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
22 เมษายน 2563

ออกทำการส่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
22 เมษายน 2563

ออกระงับเหตุเพลิงไหม้,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าบริเวณ หลังโกดังเก็บหอมแดง (สนามชนไก่เก่า) บ้านห้วยกาน หมู่ที่ 1

21 เมษายน 2563

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (103 รายการ)