ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,193
ปีนี้
20,861
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
78,376
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

1
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ฯ),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ และ นายสรธัญ หน่อไชย นิติกร เป็นวิทยากรโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ในหัวข้อ แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ.

05 เมษายน 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (กิจกรรมการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 25 มกราคม 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง.

05 เมษายน 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายชัยยุทธ จันต๊ะราชา ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ นายสรธัญ หน่อไชย นิติกร เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ภายใต้นโยบาย No gift Policy โดยทั้งนี้มี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับองค์กรที่มีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ระดับ AA ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 95.28 คะแนน ระดับผลการประเมิน AA ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน.

05 เมษายน 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

สำนักงาน​ ป.ป.ช.​ ประจำ​จังหวัด​ลำพูน​ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ​การดำเนินงานยุทธศาสตร์​ชาติ​ว่าด้วย​การ​ป้องกัน​และ​ปราบปราม​การ​ทุจริต​จังหวัดลำพูน​ ณ​ ห้องประชุม​หริภุญไชย ศาลากลาง​จังหวัด​ลำพูน​ ครั้งที่​ 2 ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.​ 2565 โดย​ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​ เป็นประธาน

05 เมษายน 2565

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)และร่วมประกาศนโยบายคุณธรรมและเจตจำนงสุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในช่วงเช้าของวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เข้าร่วมประชุมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)และร่วมประกาศนโยบายคุณธรรมและเจตจำนงสุจริต โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม จามเทวีศาลากลางจังหวัดลำพูน.

04 มีนาคม 2564

กิจกรรมการเข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในช่วงเช้าของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระดับดี (A) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุดของจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน.

04 มีนาคม 2564

กิจกรรมการร่วมประชุมการดำเนินงานยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2564),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

รูปภาพการร่วมประชุมการดำเนินงานยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

04 มีนาคม 2564

รูปภาพการร่วมประชุมการดำเนินงานยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
24 มิถุนายน 2563

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

(ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส)

16 มิถุนายน 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (9 รายการ)