ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
379
เดือนนี้
4,097
เดือนที่แล้ว
1,724
ปีนี้
7,858
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
65,373
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157

นายอภิสิทธิ์ พรมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายณรงค์ศักดิ์ กุนามา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายกำธร คำเปี้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางนงลักษณ์ เพชรรักษ์
ครู


นางเทียมใจ วงศ์ฝั้น
ครู


นางธนิษฐา วิญญาณ
ผู้ดูแลเด็ก


นายณัฐพล หงส์เงิน
คนงานทั่วไป


นางแสงระวี เสาร์อุดม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวุฒิพงษ์ ชัยสมภาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพันธวัฒน์ ไชยคำร้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนารีรัตน์ เรือนเหล็ก
ผู้ดูแลเด็ก