ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
380
เดือนที่แล้ว
3,232
ปีนี้
28,084
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
85,599
ไอพี ของคุณ
44.212.96.86

นายอภิสิทธิ์ พรมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายณรงค์ศักดิ์ กุนามา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นายกำธร คำเปี้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางนงลักษณ์ เพชรรักษ์
ครู


นางเทียมใจ วงศ์ฝั้น
ครู


นางธนิษฐา วิญญาณ
ผู้ดูแลเด็ก


นางแสงระวี เสาร์อุดม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวุฒิพงษ์ ชัยสมภาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพันธวัฒน์ ไชยคำร้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนารีรัตน์ เรือนเหล็ก
ผู้ดูแลเด็ก