ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,193
ปีนี้
20,861
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
78,376
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

นายอภิสิทธิ์ พรมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวกัญนิกา เครือม่วง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวณัฏฐ์ธนัน อุ่นนันกาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวปทุมวดี สิทธิโฮ่ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวนรมน บุญมาดง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง สรวงสุดา ชาไมล์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาววรัญญา สุคันธวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายณัฐรัชต์ สมราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธนภัทร พงษ์ธรรม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายพรชัย ศรีเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเอกฤกษ์ พันวัน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายบรรพจน์ จองต๊ะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายครรชิต มูลจักร
พนักงานขับรถยนต์


นายมนัส วรรณภิระ
คนงานทั่วไป


นางสาวนิชนันท์ วงศ์ธิมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายภาณุวัฒน์ คำยอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางอรวรรณ ธรรมรัตน์วงค์
แม่บ้าน


นางสาวสิริกรานต์ บุญปาละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเฉลิมชัย จิญหาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววิชญาดา ปัญญาเหล็ก
พนักงานจ้างเหมาบริการ