ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
1,295
เดือนที่แล้ว
1,714
ปีนี้
8,616
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
8,616
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากร,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ นายไพบูลย์ ปันจินา เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมทั้ง สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ โดยมีกิจกรรมฟังเทศน์ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ณ วัดดอยหลังถ้ำ ตำบลศรีเตี้ย.

28 สิงหาคม 2563

การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

27 สิงหาคม 2563

วิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องธนาคารเวลา ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมทั้ง ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ และ นางสาววรัญญา สุคันธวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ ได้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องธนาคารเวลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จังหวัดพะเยา.

21 สิงหาคม 2563

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงกานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

นที่ 17 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเวียงกานต์ โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูและตัวเองในวัยผู้สูงอายุ การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ การดูแลสุขภาพช่องปาก การรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับวัย การสอนวิธีการออกกำลังกาย และฟังเพลงพื้นบ้าน(ซอ) ณ วัดโพธิมงคล บ้านน้ำเพอะพะ หมู่ที่ 10.

17 สิงหาคม 2563

จัดบูธนิทรรศการ ธนาคารเวียงกานต์ ในงานจังหวัดเคลื่อนที่,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ธนาคารเวียงกานต์ ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานหน้าวัดป่าป๋วย หมู่ที่ 3.

14 สิงหาคม 2563

โครงการธนาคารเวลา,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการธนาคารเวลา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละหมู่บ้าน ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

14 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในช่วงเช้าของวันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง.

ในช่วงเย็นของวันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน กลุ่มสตรีแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง.

12 สิงหาคม 2563

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ณ สนามกีฬาบ้านดงห้วยเย็น หมู่ที่ 14.

12 สิงหาคม 2563

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระคุณของแม่ กิจกรรมการไหว้แม่เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

11 สิงหาคม 2563

การแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมทั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ลงพื้นที่ออกทำการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

10 สิงหาคม 2563

โครงการอบรมเทคนิคการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเทคนิคการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยทั้งนี้มี นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สส.จังหวัดลำพูน เขต 2 ได้พบปะและพูดคุยกับประชาชน และในการอบรมครั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น การสอนทำกล้วยฉาบ และ ขนมกล้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาน

10 สิงหาคม 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

07 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครูให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กๆได้น้อมรำลำถึงพระคุณของครู และแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวียงกานต์.

30 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในช่วงเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง.

ในช่วงเย็นของวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง.

28 กรกฎาคม 2563

โครงการสร้างความตระหนักเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานการเปิดโครงการสร้างความตระหนักเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ จัดโดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

25 กรกฎาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (48 รายการ)