ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
849
เดือนที่แล้ว
1,795
ปีนี้
11,773
ปีที่แล้ว
14,172
ทั้งหมด
25,945
ไอพี ของคุณ
3.236.50.201

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

30 มิถุนายน 2564

การประชุมออกแบบระบบการสนับสนุนการเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมออกแบบระบบการสนับสนุนการเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

29 มิถุนายน 2564

การประชุมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานการประชุมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

28 มิถุนายน 2564

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ชุดกิจกรรมที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบจัดการพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวและตั้งรับ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

25 มิถุนายน 2564

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานธนาคารเวลา,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานธนาคารเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว โดยมี ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

24 มิถุนายน 2564

การอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร ชุดกิจกรรมที่ 3 ด้านการจัดการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ตามโครงการขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว โดยมีกิจกรรมแปรรูปอาหารมะม่วงกวน 3 รส และทอฟฟี่มะม่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

23 มิถุนายน 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว ณ ห้องรับรององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

23 มิถุนายน 2564

กิจกรรมการประชุมผู้นำชุมชนกลุ่มเกษตรกรและภัยพิบัติ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการประชุมผู้นำชุมชนกลุ่มเกษตรกรและภัยพิบัติ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

21 มิถุนายน 2564

กิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวเวียงกานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนและเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว กิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวเวียงกานต์ ชุดกิจกรรมที่ 3 ยกระดับการจัดการการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยมีกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

18 มิถุนายน 2564

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ออกกำลังกายวันละนิดชีวิตแจ่มใส กิจกรรมอบรมแกนนำทีมสร้างสุขโดยการออกกำลังกายใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนและเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ออกกำลังกายวันละนิดชีวิตแจ่มใส กิจกรรมอบรมแกนนำทีมสร้างสุขโดยการออกกำลังกายใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชั่นช่วยในการสอนสมาชิกเครือข่ายออกกำลังกายในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์วิกฤต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

16 มิถุนายน 2564

การประชุมแลกเปลี่ยนทุนและศักยภาพการจัดกิจกรรมของพื้นที่จากสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤติ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว การประชุมแลกเปลี่ยนทุนและศักยภาพการจัดกิจกรรมของพื้นที่จากสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤติ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ได้แก่เทศบาลตำบลศรีเตี้ย , เทศบาลตำบลวังผาง , เทศบาลตำบลหนองล่อง , เทศบาลตำบลบ้านธิ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

15 มิถุนายน 2564

การประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวียงกานต์ ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวียงกานต์.

11 มิถุนายน 2564

การประชุมทำความเข้าใจและคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤติแผน 5 ปี,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว ในหัวข้อการพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวและตั้งรับ (ชุดกิจกรรมที่1) การประชุมทำความเข้าใจและคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤติแผน 5 ปี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

11 มิถุนายน 2564

กิจกรรมการประชุมพัฒนากลไกการบริหารจัดการพื้นที่โดยความร่วมมือของ 4 องค์กรหลัก,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว กิจกรรมการประชุมพัฒนากลไกการบริหารจัดการพื้นที่โดยความร่วมมือของ 4 องค์กรหลักในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

09 มิถุนายน 2564

มอบแผ่นกระเบื้องหลังคาให้กับบ้านเรือน โรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร ที่ได้รับความเสียหาย,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ออกทำการมอบแผ่นกระเบื้องหลังคาให้กับบ้านเรือน โรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลมกรรโชคแรง จำนวน 15 หลังคาเรือน และ โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 2 โรง.

29 พฤษภาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (111 รายการ)