ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
113
เดือนที่แล้ว
1,560
ปีนี้
3,231
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,231
ไอพี ของคุณ
18.204.227.117วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสิงห์อาสา สร้างอาสาสมัครสู้ไฟป่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

29 พฤษภาคม 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานการประชุมการปรึกษาหารือข้าราชการ โดยมีสมาชิกสภา และ ผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

19 พฤษภาคม 2563

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) โดยมี นาย ชินกร ดีสุยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

30 เมษายน 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ โดยมีกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุในภาวะซึมเศร้าและการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุติดบ้านให้เข้าสู่ผู้สูงอายุติดสังคม อย่างมีคุณค่า โดยทั้งนี้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้มีการตรวจวัดไข้และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุก่อนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

11 มีนาคม 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมทั้งนางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ และเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการสังคม ได้ออกทำการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ และได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19.

10 มีนาคม 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ให้การต้อนรับ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทั้งนี้มี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้การกล่าวต้อนรับ เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคณะ และได้ลงพื้นที่สังเหตุผลการดำเนินงานการขุดเจาะน้ำบาดาลใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่ 500 ไร่ ณ ศาลาฌาปนสถานบ้านสันเจดีย์ - ยางส้ม หมู่ที่ 4.

03 มีนาคม 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารเวลาในพื้นที่ต้นแบบ โดยมีจิตอาสาธนาคารเวลาเวียงกานต์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ และได้คัดเลือกประธานจิตอาสาของแต่ละหมู่บ้านเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน.

28 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมประชาชนเพื่อเข้าสู้วัย ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ได้มีการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาธนาคารเวลา และกิจกรรมการบรรยายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

24 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงบูรณาด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยทั้งนี้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และกิจกรรมการสอนการทำแนวกันไฟป่า และการสาธิตการดับไฟป่าอย่างถูกวิธี ณ ศาลาพุทธสถานห้วยปูคำ บ้านดงห้วยเย็น หมู่ที่ 14.

21 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธนาคารเวลาเวียงกานต์ ครั้งที่ 1/2563 โดยประชุมเพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนโครงการธนาคารเวลาทั้งในเขตพื้นที่ และนอกพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

18 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

17 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

14 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มาตราฐานสากล ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โดยทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการโครงการธนาคารเวียงกานต์.

14 กุมภาพันธ์ 2563

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนธนาคารเวลาในพื้นที่ต้นแบบ 3 ตำบล โดยมี นางมิ่งขวัญ วีรชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางพัฒนางาน กำหนดปฏิทินงานและขยายผลการดำเนินงานธนาคารเวลา ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน.

13 กุมภาพันธ์ 2563

ในช่วงบ่ายของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ได้เข้าร่วมโครงการนิเทศติดตามและประเมินศูนย์ยุติธรรมชุมชน 57 ศูนย์ โดยมีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมในเขตอำเภอบ้านโฮ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย.

12 กุมภาพันธ์ 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (15 รายการ)