ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,134
เดือนที่แล้ว
1,514
ปีนี้
1,134
ปีที่แล้ว
14,172
ทั้งหมด
15,306
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55การประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริการส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานการประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เพื่อจัดทำแผนสุขภาพ กำหนดกรอบโครงการ และกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

22 ธันวาคม 2563

แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่
งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้ออกทำการแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

09 ธันวาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริการส่วนตำบล
เวียงกานต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ , พิธีถวายพานพุ่มสักการะ และ กิจกรรมทำบุญตักบาตร และ
ในช่วงเย็น ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดดีพระเกียรติคุณน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง .

05 ธันวาคม 2563

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และนักเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และนักเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์  การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง

05 ธันวาคม 2563

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5

04 ธันวาคม 2563

โครงการตลาดท้องถิ่นประชารัฐเพื่อสุขภาพ ตลาดนัดสีเขียว,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดโครงการตลาดท้องถิ่นประชารัฐเพื่อสุขภาพ ตลาดนัดสีเขียว โดยมี นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลำพูน เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และ นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ลานข้างวัดป่าดำ หมู่ที่ 13

04 ธันวาคม 2563

รับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระดับดี (A),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระดับดี (A) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุดของจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน.

30 พฤศจิกายน 2563

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

16 พฤศจิกายน 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาสมัครภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2563 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาสมัครภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ โดย มีนายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นผู้กล่าวรายงานการ และมีนายสมานกองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

13 พฤศจิกายน 2563

แจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ออกทำการแจกเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

10 พฤศจิกายน 2563

รับประกาศนียบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดี,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดี โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน.

10 พฤศจิกายน 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

09 พฤศจิกายน 2563

มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ และ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดลำพูน พร้อมทั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัลำพูน ได้เข้าร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายชัชวาลย์ ฉายบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน.

04 พฤศจิกายน 2563

เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น : วาระทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมทั้ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เข้าร่วม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น : วาระทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ระดับดีเยี่ยม ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

30 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริการส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง .

23 ตุลาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (73 รายการ)