ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
2,214
เดือนที่แล้ว
1,591
ปีนี้
16,718
ปีที่แล้ว
14,172
ทั้งหมด
30,890
ไอพี ของคุณ
44.192.54.67

การประชุมคณะกรรมการการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศปี 2564  ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3

26 สิงหาคม 2564

มอบชุดป้องกันเชื้อไวรัส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ชุดPPE) และ เจลแอลกอฮอล์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมทั้ง นายอภิสิทธิ์ พรมชัย หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบชุดป้องกันเชื้อไวรัส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ชุดPPE) และ เจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต่อไป.

20 สิงหาคม 2564

มอบอุปกรณ์สิงของเครื่องใช้จำเป็น ให้กับศูนย์พักคอย (Community Isolation) ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมด้วย
นายอภิสิทธิ์ พรมชัย หัวหน้าสำนักปลัด ได้มอบอุปกรณ์สิงของเครื่องใช้จำเป็น ให้กับศูนย์พักคอย (Community Isolation) อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ ในโอกาสต่อไป

16 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

13 สิงหาคม 2564

มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์  โดยมอบฉากกั้นจุดคัดกรอง ป้ายมาตรการป้องกันโควิด19 ป้ายจุดคัดกรอง ที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

09 สิงหาคม 2564

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

06 สิงหาคม 2564

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก​ ปุ๋ยชีวภาพ​ ปุ๋ยอินทรีย์ และเกษตรอินทรีย์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายชัยวัฒน์​ ประเสริฐ​ นายก​องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์​ มอบหมายให้​
ว่าที่ร้อยตรี​ ภัคภูมิ​ เสียงอ่อน​ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก​ ปุ๋ยชีวภาพ​ ปุ๋ยอินทรีย์ และเกษตรอินทรีย์​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564​
ณ​  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร​  บ้านห้วยแพ่ง หมู่ที่ 12.

05 สิงหาคม 2564

โครงการปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพดี วิถีชุมชนเวียงกานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปลูกผักปลอดภัย เพื่อสุขภาพดี วิถีชุมชนเวียงกานต์ โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเขต อบต.เวียงกานต์ ณ บ้านสวนพ่อครูแดง บ้านห้วยปางค่า หมู่ที่ 16.

14 กรกฎาคม 2564

การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

08 กรกฎาคม 2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารความดีจากเทศบาลตำบลวังดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้กล่าวต้อนรับ นายถาวร สามภูศรี นายกเทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ พร้อมทั้งคณะเข้าศึกษาดูงานธนาคารความดี องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

08 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายและการลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายและการลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว ภายใต้ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว ณ บ้านโฮ่งรีสอร์ท อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

07 กรกฎาคม 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการให้บริการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการให้บริการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

02 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ และศึกษาดูงาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว โครงการย่อยที่ ๓ การบริหารจัดการเครือข่ายและการจัดการความรู้ ข้อ ๓ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ๒.๑) พัฒนาศักยภาพผู้นำ แกนนำ วิทยากรชุมชนและองค์กรชุมชนประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการเครือข่ายและจัดการเรียนรู้ สร้างปฏิบัติการให้เกิดผลได้จริง กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ และศึกษาดูงาน อบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ สร้างหลักสูตรศูนย์เรียนรู้ และการจัดรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ตนเอง ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชน เทศบาลตำบลหนองล่อง , ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (หนองปริง) และศูนย์เรียนรู้การจัดการเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ.
 
01 กรกฎาคม 2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

30 มิถุนายน 2564

การประชุมออกแบบระบบการสนับสนุนการเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมออกแบบระบบการสนับสนุนการเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่ตำบลรู้รับปรับตัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

29 มิถุนายน 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (50 รายการ)