ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
949
เดือนที่แล้ว
2,416
ปีนี้
9,912
ปีที่แล้ว
20,565
ทั้งหมด
44,649
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

1
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

29 มิถุนายน 2565

กิจกรรมทาสีทางม้าลาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้เป็นประธานร่วมกิจกรรมทาสีทางม้าลาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบ้านโฮ่ง โดยมีนายจิรวัฒน์ แดนโพธิ์ ปลัดอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
ณ บริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง.

29 มิถุนายน 2565

โครงการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ กิจกรรมธนาคารเวลา ธนาคารความดี และกิจกรรมการสอนการตัดผมให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านป่าดำ หมู่ที่ 13.

28 มิถุนายน 2565

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเอง ณ วัดป่าขันติธรรม บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3.

25 มิถุนายน 2565

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ครั้งที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

23 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

22 มิถุนายน 2565

การประชุมอบรมหลักสูตรจิตอาสาธนาคารเวลาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ รุ่นที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ศูนย์จัดการเครือข่ายเวียงกานต์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมอบรมหลักสูตรจิตอาสาธนาคารเวลาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

14 มิถุนายน 2565

การอบรมธนาคารอาหารชุมชนตำบลเวียงกานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมธนาคารอาหารชุมชนตำบลเวียงกานต์ กิจกรรมรณรงค์
ด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

13 มิถุนายน 2565

แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม และงานเกษตร ได้ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

10 มิถุนายน 2565

การประชุมคณะกรรมการการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

07 มิถุนายน 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ พรมชัย หัวหน้าสำนักปลัด และ นางสาววรัญญา สุคันธวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ และคณะทำงานทีม ศูนย์จัดการเครือข่ายเวียงกานต์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุม แซฟไฟร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี.

06 มิถุนายน 2565

อบรมจิตอาสาธนาคารเวลา (รุ่นเยาวชน รุ่น 2),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้จัดอบรมจิตอาสาธนาคารเวลา (รุ่นเยาวชน รุ่น 2) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีภัคภูมิ เสียงอ่อน เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และบรรยายเกี่ยวกับโครงการธนาคารเวลา และมีกิจกรรมสอนการตัดผม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

06 มิถุนายน 2565

พิธีเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยและ ในช่วงค่ำได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา ณ หอประชุมใหม่ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง.

03 มิถุนายน 2565

โครงการเวียงกานต์อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ",องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้กล่าวรายงานการเปิด โครงการเวียงกานต์อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง กล่าวตอนรับ โดยทั้งนี้มีกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และบวชป่า ณ ห้วยต้นปุย บ้านป่าดำ หมู่ที่ 13.

02 มิถุนายน 2565

การประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์.

01 มิถุนายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (87 รายการ)