ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
2,214
เดือนที่แล้ว
1,591
ปีนี้
16,718
ปีที่แล้ว
14,172
ทั้งหมด
30,890
ไอพี ของคุณ
44.192.54.67

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)และร่วมประกาศนโยบายคุณธรรมและเจตจำนงสุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในช่วงเช้าของวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ นางภัณฑิลา วงค์ธิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เข้าร่วมประชุมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)และร่วมประกาศนโยบายคุณธรรมและเจตจำนงสุจริต โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม จามเทวีศาลากลางจังหวัดลำพูน.

04 มีนาคม 2564

กิจกรรมการเข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ในช่วงเช้าของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในระดับดี (A) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุดของจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน.

04 มีนาคม 2564

กิจกรรมการร่วมประชุมการดำเนินงานยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2564),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

รูปภาพการร่วมประชุมการดำเนินงานยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

04 มีนาคม 2564

รูปภาพการร่วมประชุมการดำเนินงานยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th
24 มิถุนายน 2563

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส),องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

(ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส)

16 มิถุนายน 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)