ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,629
เดือนที่แล้ว
1,719
ปีนี้
3,348
ปีที่แล้ว
14,172
ทั้งหมด
17,520
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178
นางไพริน ยศอิ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

นายสว่าง มณีทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

นางทิพยา วรรณภิระ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

นายจันทร์วัน พัลวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 1


นายสำราญ วงศ์สิงห์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 1


นายรังสรรค์ แสนไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 3


นายกฤษณะ วงศ์ฝั้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 3


นางการะเกด อ่านตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 5


นายสมาน วรรณภิระ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 6


นายอานันต์ อุตสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 6


นางกานติมา อินวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 7


นายธวัชชัย คณะฝั้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 7


นางยุพิน อินต๊ะกอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 9


นายเกียรติศักดิ์ เดชชะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 9


นางพรวิมล คำเปี้ย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 10


นางทองใบ ฝั้นแยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 10


นายวาส นันต๊ะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 11


นายสุพัฒน์ ตาลน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 11


นายภูชิต ไชยเชษฐ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 12


นายเจริญ เดชชิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 13


นางอาทิตยา แก้วเล็ก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 14


นายพิชิต เพชรรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 15


นายทองเย็น รุ่นเเรก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 16


นายบรรพต มณีทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 16


นายประเสริฐ กันทะถ้ำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 17


นายนเรศ จิตหาญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 17