ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
949
เดือนที่แล้ว
2,416
ปีนี้
9,912
ปีที่แล้ว
20,565
ทั้งหมด
44,649
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152
นางทิพยา วรรณภิระ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์


นายสุพัฒน์ ตาน้อย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์


นายรังสรรค์ แสนไชย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์


นายสำราญ วงศ์สิงห์แก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 1


นายอนุชิต สุนิลหงษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 5


นายสมาน วรรณภิระ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 6


นายธวัชชัย คณะฝั้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 7


นางสาวสุพรรณษา สิทธิกัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 9


นายสุริยนต์ บุญมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 10


นายสว่าง มณีทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 12


นายเจริญ เดชชิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 13


นางอาทิตยา แก้วเล็ก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 14


นายทองเย็น รุ่นแรก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 16


นายประเสริฐ กันทะถ้ำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ หมู่ที่ 17