ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
1,674
เดือนที่แล้ว
1,941
ปีนี้
12,564
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
12,564
ไอพี ของคุณ
18.234.255.5

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ


1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล


     ปีพุทธศักราช 2539 กระทรวงมหาดไทยประกาศยกฐานะสภาตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโฮ่ง เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2539 มีลักษณะทางกายภาพแบ่งเป็นฝั่งซ้าย-ขวา โดยมีพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งคั่นกลาง

     ปีพุทธศักราช 2551 กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโฮ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 โดยมีขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

แผนที่แสดงที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

     องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้รับการอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ่ง เนื้อที่ 10 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2542 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2572 (ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 83/2542 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2542) ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 129 บ้านป่าดำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 0-5398-0560 โทรสาร 0-5398-0560 ต่อ 16 มีเว็ปไซด์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้แก่ www.wiangkarn.go.th

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาจนถึงราบลุ่ม มีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน ซึ่งตรงกับภาษาพื้นเมืองว่า “โฮ่ง” ซึ่งแปลว่าพื้นที่ลุ่ม ที่ต่ำ หรือเป็นหลุมคล้ายก้นกระทะ มีแม่น้ำลี้ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประชาชนในเขตตำบลบ้านโฮ่ง ประกอบกับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์มีดอยกาน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ และสัตว์ป่า เช่น นกยูง สัตว์ป่าอนุรักษ์ใกล้จะสูญพันธุ์ที่กำลังขยายพันธุ์และมีจำนวนมาก

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิ 28 - 35 c
ฤดูฝนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิ 25 - 30 c
ฤดูหนาวช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิ 17-25 c

 

1.4 ลักษณะของดิน