ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
949
เดือนที่แล้ว
2,416
ปีนี้
9,912
ปีที่แล้ว
20,565
ทั้งหมด
44,649
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ 8 เม.ย. 2565
2ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์8 เม.ย. 2565
3รูปภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปี 25658 เม.ย. 2565
4รูปภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปี 25658 เม.ย. 2565
5โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25658 เม.ย. 2565
6โครงการปฏิบัติธรรมนำความสุข โดยเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น8 เม.ย. 2565

1