ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
949
เดือนที่แล้ว
2,416
ปีนี้
9,912
ปีที่แล้ว
20,565
ทั้งหมด
44,649
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

ลำดับรายการวันที่
1รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256528 ม.ค. 2565
2รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256521 ธ.ค. 2564
3รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256516 พ.ย. 2564
4รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25647 ต.ค. 2564
5รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256410 ก.ย. 2564
6รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412 ส.ค. 2564
7รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256414 ก.ค. 2564
8รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256411 มิ.ย. 2564
9รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256411 พ.ค. 2564
10รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256430 เม.ย. 2564
11รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256323 มิ.ย. 2563

1