ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
949
เดือนที่แล้ว
2,416
ปีนี้
9,912
ปีที่แล้ว
20,565
ทั้งหมด
44,649
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

นายอภิสิทธิ์ พรมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล


นายพีรวิชญ์ แสนหมื่นแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวปทุมวดี สิทธิโฮ่ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวนรมน บุญมาดง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง สรวงสุดา ชาไมล์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาววรัญญา สุคันธวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายณัฐรัชต์ สมราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธนภัทร พงษ์ธรรม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายพรชัย ศรีเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเอกฤกษ์ พันวัน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายบรรพจน์ จองต๊ะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายครรชิต มูลจักร
พนักงานขับรถยนต์


นายมนัส วรรณภิระ
คนงานทั่วไป


นางสาวนิชนันท์ วงศ์ธิมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายภาณุวัฒน์ คำยอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางอรวรรณ ธรรมรัตน์วงค์
แม่บ้าน


นางสาวสิริกรานต์ บุญปาละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเฉลิมชัย จิญหาญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววิชญาดา ปัญญาเหล็ก
พนักงานจ้างเหมาบริการ