ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
2,214
เดือนที่แล้ว
1,591
ปีนี้
16,718
ปีที่แล้ว
14,172
ทั้งหมด
30,890
ไอพี ของคุณ
44.192.54.67

นายอภิสิทธิ์ พรมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาววราพร ศรีชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนรมน บุญมาดง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายสรธัญ หน่อไชย
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวปทุมวดี สิทธิโฮ่ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายพีรวิชญ์ แสนหมื่นแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววรัญญา สุคันธวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายณัฐรัชต์ สมราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธนภัทร พงษ์ธรรม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายพรชัย ศรีเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเอกฤกษ์ พันวัน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายบรรพจน์ จองต๊ะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายครรชิต มูลจักร
พนักงานขับรถยนต์


นายมนัส วรรณภิระ
คนงานทั่วไป


นางสาวนิชนันท์ วงศ์ธิมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายภาณุวัฒน์ คำยอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางอรวรรณ ธรรมรัตน์วงค์
แม่บ้าน