ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,322
เดือนที่แล้ว
1,514
ปีนี้
1,322
ปีที่แล้ว
14,172
ทั้งหมด
15,494
ไอพี ของคุณ
3.232.133.141

นายอภิสิทธิ์ พรมชัย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาววราพร ศรีชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนรมน บุญมาดง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายสรธัญ หน่อไชย
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวปทุมวดี สิทธิโฮ่ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายพีรวิชญ์ แสนหมื่นแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาววรัญญา สุคันธวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายณัฐรัชต์ สมราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธนภัทร พงษ์ธรรม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายพรชัย ศรีเทศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเอกฤกษ์ พันวัน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายบรรพจน์ จองต๊ะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายครรชิต มูลจักร
พนักงานขับรถยนต์


นายมนัส วรรณภิระ
คนงานทั่วไป


นางสาวนิชนันท์ วงศ์ธิมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายภาณุวัฒน์ คำยอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสันติชัย ใจเตี้ย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสิริกรานต์ บุญปาละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ