ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
113
เดือนที่แล้ว
1,560
ปีนี้
3,231
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,231
ไอพี ของคุณ
18.204.227.11707 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

29 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส , การขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

27 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตตามพระร่าชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

27 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนารับรองบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

27 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและยื่นจดทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

27 เมษายน 2563

08 เมษายน 2563

02 เมษายน 2563

02 มีนาคม 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563

31 มกราคม 2563

17 มกราคม 2563

วันที่ 1 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ได้จัดทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย แจ้งให้ประชาชนในเขต อบต.เวียงกานต์ ทราบ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

 

01 มกราคม 2563

20 ธันวาคม 2562

15 พฤศจิกายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)