ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
1,729
เดือนที่แล้ว
1,628
ปีนี้
10,678
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
10,678
ไอพี ของคุณ
35.170.78.142แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดบ้านล้อง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วัดบ้านล้อง

ประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุเจดีย์

ข้อมูลทั่วไปของวัด

          ชื่อวัด : วัดบ้านล้อง

ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พัทธสีมา

นิกาย : มหานิกาย

ที่ตั้ง : หมู่ 9 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51130

 

ประวัติความเป็นมาของวัด

          แรกเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์วัดบ้านล้อง จากวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2351 โดยพระครูบาคำแสน สุมโณ เจ้าอาวาสรูปแรก และอดีตเจ้าคณะกิ่งหมวดบ้านโฮ่งในสมัยนั้น สถานที่แห่งนี้ได้ปรากฏหลักฐานชิ้นสำคัญว่าเดิมเป็นวัดที่เคยมีพระสงฆ์จำพรรษานั้น คือ เจดีย์เก่า ซึ่งรกร้างตามกาลเวลาไร้ผู้คนอุปถัมภ์ดูแลมานาน หลังจากได้บูรณะวัดขึ้นมาแล้วตามคำอาราธนาของศรัทธาชาวบ้านและได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดบ้านล้องพระครูบาคำแสนได้พัฒนาวัดให้เป็นไปตามยุคสมัย ผ่านเจ้าอาวาสมาหลายรูปหลายองค์ปัจจุบันมีพระปลัดวิวัฒน์ วุฑฒิธมฺโม ดำรงตำแหน่องเจ้าอาวาส

ประวัติความเป็นมาประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเจดีย์

วันที่ 4-5 เดือน กุมภาพันธ์ของทุกๆปี ทางคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ได้จัดงานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่วัดตลอดมาไม่ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มกันเมื่อปีไหนอย่างไร จนกระทั่งพระครูบาคำแสน สุมโณ เจ้าอาวาสรูปที่ 1 พระครูบาแก้ว คุณากโรเจ้าอาวาสรูปที่ 2 จนถึงพระครูประภัศร์ชินวงศ์ ( สมาน ชินวํโส )เจ้าอาวาสรูปที่ 8 มรณภาพไป คณะสงฆ์คณะศรัทธาได้นำอัฐิของอดีตเจ้าอาวาส มาบรรจุไว้ในอนุสาวรีย์(กู่) เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเป็นกตัญญูกตเวทิตาธรรมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที จึงได้จัดงานทำบุญทักษิณานุปาทานขึ้นพร้อม กับงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจดีย์เก่าแก่คู่วัด รอยพระพุทธบาทจำลองอนุสาวรีย์ (กู่) บรรจุอัฐอดีตเจ้าอาวาสไปด้วยกันเมื่อปี พ.ศ. 2515 ปัจจุบันคณะศรัทธาได้ไปอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดลำพูน และอำเภอบ้านโฮ่งมารวมสรงด้วย คือ

  1. น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  2. น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำทิพย์พระพุทธบาทสามยอด อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
  3. น้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำห้วยปูคำ ดอยกาน อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

ทุกๆวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ จะมีขบวนแห่พระพุทธรูปและน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้ามายังวัดบ้านล้อง เพื่อร่วมพิธีสมโภชและสรงน้ำถวายในวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ เป็นประจำทุกปี จวบจนปัจจุบัน ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนหมู่ที่ 9 และผู้คนในชุมชนใกล้เคียงมาตลอด แสดงออกให้เห็นถึงความเสียสละและเวลา ทรัพย์สิน แรงกายแรงใจช่วยกันจัดงานขึ้นมา ประสานความสามัคคีกัน พร้อมใจกันปฏิบัติมาทุกๆปี

นาย พันธวัฒน์  ไชยคำร้อง

งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

ผู้บันทึกข้อมูล/ภาพ

21 ตุลาคม 2563

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 2 จังหวัด   
- จังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ (34.65%)

- จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง (65.35%)
1.ขนาดพื้นที่ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฯ = 379 ตร.กม. = 236,900 ไร่
(จ.ลำพูน 82,086 ไร่ / จ.เชียงใหม่ 154,814 ไร่)
2.ขนาดพื้นที่ตามฐานแผนที่ GIS(WGS_1984) = 381.80 ตร.กม. = 238,625.89 ไร่
(จ.เชียงใหม่ 155,944.38 ไร่ / จ.ลำพูน 82,681.51 ไร่)
3.ขนาดพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ออกแปลงที่ 1 (บ้านป่าแป๋)
= 17.47 ตร.กม. = 10,921.28 ไร่
3.2 กันออกแปลงที่ 2 (ที่ทำกินนอกชุมชนบ้านป่าแป๋)
= 0.02 ตร.กม. = 11.92 ไร่
3.3 พื้นที่ป่าสมบูรณ์ = 231,406.13 ไร่

3.4 ระบบนิเวศน์เฉพาะ = 3.16 ไร่

3.5 ที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์(แนวเขตควบคุม) = 769.963 ไร่

3.5.1 ที่ทำกินของราษฎร ก่อนปี 41 = 660.489 ไร่

3.5.2 ที่ทำกินของราษฎร ระหว่างปี 41-ปี 57 = 105.748 ไร่

3.5.3 บุกรุก หลังปี 57(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) = 3.726 ไร่
4.พิกัดที่ตั้งจุดต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน
4.1 ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง
บ้านป่าป๋วย ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
พิกัด E 478111 N 2022222

4.2 หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ยุย
บ้านแม่ยุย ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
พิกัด E 470919 N 1998939

4.3 หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ป๊อก
บ้านแม่ป๊อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลิ้ จ.ลำพูน
พิกัด E 484039 N 2000329
23 มีนาคม 2563

ดอยกานท์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ดอยกานท์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านดงห้วยเย็น หมู่ที่ 14

การขึ้นไปชมวิวที่บนดอยกานท์นั้นสามารถขึ้นไปชมได้ 2 วิธี คือ จักรยานยนต์ และ เดินเท้า

ระยะเวลาในการขึ้นไปชมวิวบนจุดชมวิว เดินเท้าใช้เวลาประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง (ไปและกลับ) รถจักรยานยนต์ใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง (ไปและกลับ)

เมื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวแล้วท่านจะพบกับเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพบกับต้นไม้หายากที่ใกล้สูญพันธ์ุ เมื่อไปถึงจุดยอดดอยท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตำบลบ้านโฮ่งในมุม 180 องศา

23 มีนาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (3 รายการ)