ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
1,674
เดือนที่แล้ว
1,941
ปีนี้
12,564
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
12,564
ไอพี ของคุณ
18.234.255.5เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 2 จังหวัด   
- จังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ (34.65%)

- จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง (65.35%)
1.ขนาดพื้นที่ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฯ = 379 ตร.กม. = 236,900 ไร่
(จ.ลำพูน 82,086 ไร่ / จ.เชียงใหม่ 154,814 ไร่)
2.ขนาดพื้นที่ตามฐานแผนที่ GIS(WGS_1984) = 381.80 ตร.กม. = 238,625.89 ไร่
(จ.เชียงใหม่ 155,944.38 ไร่ / จ.ลำพูน 82,681.51 ไร่)
3.ขนาดพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ออกแปลงที่ 1 (บ้านป่าแป๋)
= 17.47 ตร.กม. = 10,921.28 ไร่
3.2 กันออกแปลงที่ 2 (ที่ทำกินนอกชุมชนบ้านป่าแป๋)
= 0.02 ตร.กม. = 11.92 ไร่
3.3 พื้นที่ป่าสมบูรณ์ = 231,406.13 ไร่

3.4 ระบบนิเวศน์เฉพาะ = 3.16 ไร่

3.5 ที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์(แนวเขตควบคุม) = 769.963 ไร่

3.5.1 ที่ทำกินของราษฎร ก่อนปี 41 = 660.489 ไร่

3.5.2 ที่ทำกินของราษฎร ระหว่างปี 41-ปี 57 = 105.748 ไร่

3.5.3 บุกรุก หลังปี 57(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) = 3.726 ไร่
4.พิกัดที่ตั้งจุดต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน
4.1 ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง
บ้านป่าป๋วย ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
พิกัด E 478111 N 2022222

4.2 หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ยุย
บ้านแม่ยุย ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
พิกัด E 470919 N 1998939

4.3 หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ป๊อก
บ้านแม่ป๊อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลิ้ จ.ลำพูน
พิกัด E 484039 N 2000329

 
23 มีนาคม 2563