ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
341
เดือนที่แล้ว
1,751
ปีนี้
7,575
ปีที่แล้ว
14,172
ทั้งหมด
21,747
ไอพี ของคุณ
3.227.0.150

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดบ้านล้อง

วัดบ้านล้อง

ประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุเจดีย์

ข้อมูลทั่วไปของวัด

          ชื่อวัด : วัดบ้านล้อง

ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พัทธสีมา

นิกาย : มหานิกาย

ที่ตั้ง : หมู่ 9 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51130

 

ประวัติความเป็นมาของวัด

          แรกเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์วัดบ้านล้อง จากวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2351 โดยพระครูบาคำแสน สุมโณ เจ้าอาวาสรูปแรก และอดีตเจ้าคณะกิ่งหมวดบ้านโฮ่งในสมัยนั้น สถานที่แห่งนี้ได้ปรากฏหลักฐานชิ้นสำคัญว่าเดิมเป็นวัดที่เคยมีพระสงฆ์จำพรรษานั้น คือ เจดีย์เก่า ซึ่งรกร้างตามกาลเวลาไร้ผู้คนอุปถัมภ์ดูแลมานาน หลังจากได้บูรณะวัดขึ้นมาแล้วตามคำอาราธนาของศรัทธาชาวบ้านและได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดบ้านล้องพระครูบาคำแสนได้พัฒนาวัดให้เป็นไปตามยุคสมัย ผ่านเจ้าอาวาสมาหลายรูปหลายองค์ปัจจุบันมีพระปลัดวิวัฒน์ วุฑฒิธมฺโม ดำรงตำแหน่องเจ้าอาวาส

ประวัติความเป็นมาประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเจดีย์

วันที่ 4-5 เดือน กุมภาพันธ์ของทุกๆปี ทางคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ได้จัดงานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่วัดตลอดมาไม่ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มกันเมื่อปีไหนอย่างไร จนกระทั่งพระครูบาคำแสน สุมโณ เจ้าอาวาสรูปที่ 1 พระครูบาแก้ว คุณากโรเจ้าอาวาสรูปที่ 2 จนถึงพระครูประภัศร์ชินวงศ์ ( สมาน ชินวํโส )เจ้าอาวาสรูปที่ 8 มรณภาพไป คณะสงฆ์คณะศรัทธาได้นำอัฐิของอดีตเจ้าอาวาส มาบรรจุไว้ในอนุสาวรีย์(กู่) เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเป็นกตัญญูกตเวทิตาธรรมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที จึงได้จัดงานทำบุญทักษิณานุปาทานขึ้นพร้อม กับงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจดีย์เก่าแก่คู่วัด รอยพระพุทธบาทจำลองอนุสาวรีย์ (กู่) บรรจุอัฐอดีตเจ้าอาวาสไปด้วยกันเมื่อปี พ.ศ. 2515 ปัจจุบันคณะศรัทธาได้ไปอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดลำพูน และอำเภอบ้านโฮ่งมารวมสรงด้วย คือ

  1. น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  2. น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำทิพย์พระพุทธบาทสามยอด อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
  3. น้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำห้วยปูคำ ดอยกาน อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

ทุกๆวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ จะมีขบวนแห่พระพุทธรูปและน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้ามายังวัดบ้านล้อง เพื่อร่วมพิธีสมโภชและสรงน้ำถวายในวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ เป็นประจำทุกปี จวบจนปัจจุบัน ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนหมู่ที่ 9 และผู้คนในชุมชนใกล้เคียงมาตลอด แสดงออกให้เห็นถึงความเสียสละและเวลา ทรัพย์สิน แรงกายแรงใจช่วยกันจัดงานขึ้นมา ประสานความสามัคคีกัน พร้อมใจกันปฏิบัติมาทุกๆปี

นาย พันธวัฒน์  ไชยคำร้อง

งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

ผู้บันทึกข้อมูล/ภาพ


 
21 ตุลาคม 2563