ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศาลปกครองศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,134
เดือนที่แล้ว
1,514
ปีนี้
1,134
ปีที่แล้ว
14,172
ทั้งหมด
15,306
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดบ้านป่าขันติธรรม

วัดป่าขันติธรรม

 

ข้อมูลทั่วไปของวัด

 

ชื่อวัด : วัดป่าขันติธรรม

ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พัทธสีมา

นิกาย : มหานิกาย

ที่ตั้ง : เลขที่ 210 หมู่ 3 ป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51130

เนื้อที่ : 31 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

 

ประวัติความเป็นมาของวัด

วัดป่าขันติธรรม แต่เดิมพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ชาวบ้านทำไร่ทำสวนกัน เมื่อปี พ.ศ.2534 คุณพ่อเนาว์ เหมือนฟู เจ้าของที่ดินพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ผู้มีเจตนาอันเป็นกุศล ได้น้อมถวายที่ดินจำนวน 6 ไร่แด่คณะสงฆ์ เพื่อสร้างวัด ซึ่งในคณะนั้นมีท่านพระอาจารย์ลัย ทีปชมฺโม (พระครูภาวนานุกิจ) เป็นตัวแทนคณะสงฆ์เป็นผู้รับมอบ และได้เป็นที่พักสงฆ์ โดยสร้างศาลาหลังเล็กๆ มุงด้วยหญ้าคา พร้อมทั้งสร้างกุฏิชั่วคราวขึ้นจำนวนหนึ่ง และได้พัฒนามาเรื่อยๆ ในปีพ.ศ. 2536 ได้ดำเนินการขอสร้างวัด และขณะเดียวกันก็เริ่มสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุ ที่จำเป็นในการปฏิบัติธรรม และปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามาเณร และพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่อง และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาก็ได้ร่วมกันถวายที่ดินเพิ่มเติม

 

สถานะภาพของวัดในปัจจุบัน

          ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 3 เดือน พ.ศ. 2544

          ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 เดือน พ.ศ. 2550

 

สถานที่ที่น่าสนใจภายในวัดป่าขันติธรรม

          กิจกรรม การปฏิบัติธรรมประจำปี บำเพ็ญบุญบารมีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวามหาราช

          วันที่เริ่ม 3 ธันวาคม       เวลาเริ่ม 09.30 น

          วันที่สิ้นสุด 7 ธันวาคม    เวลาสิ้นสุด 10.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม รักษาศิล 5-ศิล 8 ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เดินจงกลมนั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ตามกำหนดงานที่ทางวัดกำหนดไว้

 

ความน่าสนใจภายในวัดป่าขันติธรรม

          วัดป่าขันติธรรม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในป่า เป็นวัดที่เน้นให้ปฏิบัติธรรมเป็นหลัก และเหมาะในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานมาก เพราะมีความเงียบสงบ สะอาดอากาศก็บริสุทธิ์ เพราะห่างจากหมู่บ้าน


 
16 ธันวาคม 2563