ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,193
ปีนี้
20,861
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
78,376
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

1
แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม วัดกู่ขาว,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วัดกู่ขาว

 

ข้อมูลทั่วไปของวัด

 

          ชื่อวัด : วัดกู่ขาว

          ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พุทธสีมา

          นิกาย : มหานิกาย

          ที่ตั้ง : เลขที่ 126 หมู่ 15 ห้วยแทงใต้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51130

 

ประวัติความเป็นมาของวัด

          เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2464 คณะศรัทธาบ้านทุ่งม่าน - บ้านห้วยแทง ได้ไปทำบุญที่วัดทุ่งม่าน ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านทั้ง 2 ประมาณ 2 กิโลเมตร การไปมาก็ไม่สะดวก ปีพ.ศ. 2464 คณะศรัทธาทั้ง 2 หมู่บ้านมีนายน้อย นายคำเขื่อน นายมุ๊ก นายย้อย  เป็นหัวหน้าได้ปรึกษากันสมควรที่จะสร้างวัดใหม่ขึ้นจึงได้ไปดูสถานที่จะสร้างวัด มีป่าทึบอยู่แห่งหนึ่งเหมาะที่จะสร้างวัดได้ ป่าแห่งนี้เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอญ ชาวบ้านเรียกป่าแห่งนี้ว่า "ป่าปู่ขาว" ปู่ขาวเป็นหัวหน้าชาวมอญ (โล๊วะ) ได้เสียชีวิตลง พวกมอญจึงได้เอาศพปู่ขาวฝั่งไว้ ที่แห่งนี้จึงเรียกว่า "ป่าปู่ขาว" เมื่อตกลงกันแล้วจึงได้อาราธนานิมนต์ครูบานวล มาเป็นประธานการก่อสร้าง และได้ขออนุญาตจากพ่อขุนโฮ่ง ซึ่งเป็นกำนันในสมัยนั้นในการสร้างวัดแต่ชาวบ้านแถวนั้นยังเรียกว่าปู่ขาวอยู่ จึงได้ตั้งชื่อวักใหม่ว่า "วัดเชตวัน" ชาวบ้านก็ยังเรียกว่า “วัดปู่ขาว”อยู่ ต่อมาปู่ขาวเพี้ยนมาเป็น “วัดกู่ขาว” จนทุกวันนี้รวมเวลาได้ 92 ปี

 

ประเพณีสรงน้ำประจำปี

          ประเพณี ประจำปีของวัดกู่ขาวจะจัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน ของทุกๆปี

 

 

 

นาย พันธวัฒน์  ไชยคำร้อง

งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

ผู้บันทึกข้อมูล/ภาพ

23 มีนาคม 2564

แหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรม วัดป่าดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วัดป่าดำ

 

ข้อมูลทั่วไปของวัด

         

ชื่อวัด : วัดป่าดำ

ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พัทธสีมา

นิกาย : มหานิกาย

ที่ตั้ง : 119 หมู่ 13 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รหัสไปษณีย์ 51130

 

ประวัติความเป็นมาของวัด

          เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2522 โดยมี นายจันทร์คำ  วงศ์ฝั้น เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าดำ เป็นผู้ริเริ่มสร้างเพราะชาวบ้านป่าดำไม่มีวัดในการใช้ประกอบศาสนาพิธี เพราะเป็นหมู่บ้านที่มีความธุระกันดานพอสมควร เมื่อจะประกอบพิธีทำบุญต้องเดินทางไปทำบุญที่ วัดสันเจดีย์ก็มีความลำบากพอสมควร เพราะวัดอยู่ห่างจากบ้านป่าดำพอสมควร ผู้ใหญ่บ้านจึงชักชวนชาวบ้านขออนุญาตสร้างวัดขึ้นเพราะอยู่ใกล้กับบ้านป่าดำ จึกตั้งชื่อว่า “ วัดมงคลนิมิต ป่าดำ ” แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกว่า วัดป่าดำ มีที่ดินของวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา และมีเสนาสนะภายในวัดประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร โบสถ์ พระธาตุเจดีย์ องค์พระเจ้าทันใจ และปูชนียวัตถุ ภายในศาลาการเปรียญมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง ขนาด 50 นิ้ว และพระพุธรูปก่ออิฐฐานปูน 1 องค์

 

ประเพณีสรงน้ำประจำปี

          ประเพณีสรงน้ำพระสารีริกธาตุพระธาตุเจดีย์และสรงน้ำพระเจ้าทันใจวันที่ 9-10 เมษายน ในงานจัดให้มีมหรสพตลอดงาน และวันที่ 10 เม.ย.ในช่วงเช้า เวลา 06.30 น. ให้มีการทำบุญตักบาตร มีมหรสพตลอดทั้งวันและเปิดโอกาสให้ร่วมสรงน้ำสารีริกธาตุพระธาตุเจดีย์และสรงน้ำพระเจ้าทันใจตลอดทั้งวัน

 

 

นาย พันธวัฒน์  ไชยคำร้อง

งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

ผู้บันทึกข้อมูล/ภาพ

09 มีนาคม 2564

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดห้วยน้ำดิบ,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วัดห้วยน้ำดิบ

 

ข้อมูลทั่วไปของวัด

           

            ชื่อวัด : วัดห้วยน้ำดิบ

ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พัทธสีมา

นิกาย : มหานิกาย

ที่ตั้ง : เลขที่ 239 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51130

 

ประวัติความแป็นมา

          เมื่อปี พ.ศ. 2422 ครูบาเจ้าไจยยา ชยวํโส ได้นำพระภิกษุมาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งชื่อว่า สำนักสะหรีไจยารามน้ำดิบ ให้พระภิกษุมาจำพรรษาอยู่ ท่านครูบาได้ใช้ความเป็นเถระที่ชาวบ้านละแวกนั้นให้การนับถือมาส่งข้าวปลาอาหาร ให้พระภิกษุอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ท่านก็เดินทางไปมาระหว่าง วัดบ้านโฮ่งหลวง กับ สำนักสะหรีไจยารามน้ำดิบ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2449 สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ได้จัดตั้งให้เป็นวัดห้วยน้ำดิบ จากชื่อเดิม สำนักวิปัสสนากรรมฐาน ศรีดอนจัย ไจยยารามน้ำดิบห้วยแก้ว การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนามคือ 1 พระไชยา พ.ศ. 2449 - 2470 3. พระอินตา อินทวํโส พ.ศ. 2470 - 2481 รูปที่ 3 พระคำ คมฺภีโร พ.ศ. 2481 - 2486 4. พระมหาสุเธียร อคฺคปญฺโญ พ.ศ. 2494 - 2508 พระครูทนง ธมฺมวาที พ.ศ. 2508 ปัจจุบันมีพระปลัดวิชัย เป็นเจ้าอาวาส

 

ประเพณีสรงน้ำประจำปี

          กู่บรรจุอนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าไจยา ชยวํโส อดีตผู้ก่อตั้งวัดห้วยน้ำดิบ เมื่อปี พศ.2422 ปัจุบัน 142 ปี รำลึกชาตกาล 169 ปี และรำลึกถึง ครูบาเจ้าศรีวิชัย กู่บรรจุอัฐิพระครูพิศาลธรรมนิเทศ อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวัน

 

11 มกราคม 2564

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดบ้านป่าขันติธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วัดป่าขันติธรรม

 

ข้อมูลทั่วไปของวัด

 

ชื่อวัด : วัดป่าขันติธรรม

ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พัทธสีมา

นิกาย : มหานิกาย

ที่ตั้ง : เลขที่ 210 หมู่ 3 ป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51130

เนื้อที่ : 31 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

 

ประวัติความเป็นมาของวัด

วัดป่าขันติธรรม แต่เดิมพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ชาวบ้านทำไร่ทำสวนกัน เมื่อปี พ.ศ.2534 คุณพ่อเนาว์ เหมือนฟู เจ้าของที่ดินพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ผู้มีเจตนาอันเป็นกุศล ได้น้อมถวายที่ดินจำนวน 6 ไร่แด่คณะสงฆ์ เพื่อสร้างวัด ซึ่งในคณะนั้นมีท่านพระอาจารย์ลัย ทีปชมฺโม (พระครูภาวนานุกิจ) เป็นตัวแทนคณะสงฆ์เป็นผู้รับมอบ และได้เป็นที่พักสงฆ์ โดยสร้างศาลาหลังเล็กๆ มุงด้วยหญ้าคา พร้อมทั้งสร้างกุฏิชั่วคราวขึ้นจำนวนหนึ่ง และได้พัฒนามาเรื่อยๆ ในปีพ.ศ. 2536 ได้ดำเนินการขอสร้างวัด และขณะเดียวกันก็เริ่มสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุ ที่จำเป็นในการปฏิบัติธรรม และปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามาเณร และพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่อง และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาก็ได้ร่วมกันถวายที่ดินเพิ่มเติม

 

สถานะภาพของวัดในปัจจุบัน

          ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 3 เดือน พ.ศ. 2544

          ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 เดือน พ.ศ. 2550

 

สถานที่ที่น่าสนใจภายในวัดป่าขันติธรรม

          กิจกรรม การปฏิบัติธรรมประจำปี บำเพ็ญบุญบารมีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวามหาราช

          วันที่เริ่ม 3 ธันวาคม       เวลาเริ่ม 09.30 น

          วันที่สิ้นสุด 7 ธันวาคม    เวลาสิ้นสุด 10.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม รักษาศิล 5-ศิล 8 ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เดินจงกลมนั่งสมาธิ สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ตามกำหนดงานที่ทางวัดกำหนดไว้

 

ความน่าสนใจภายในวัดป่าขันติธรรม

          วัดป่าขันติธรรม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในป่า เป็นวัดที่เน้นให้ปฏิบัติธรรมเป็นหลัก และเหมาะในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานมาก เพราะมีความเงียบสงบ สะอาดอากาศก็บริสุทธิ์ เพราะห่างจากหมู่บ้าน

16 ธันวาคม 2563

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดบ้านล้อง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

วัดบ้านล้อง

ประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุเจดีย์

ข้อมูลทั่วไปของวัด

          ชื่อวัด : วัดบ้านล้อง

ประเภทวัด : วัดราษฎร์/พัทธสีมา

นิกาย : มหานิกาย

ที่ตั้ง : หมู่ 9 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51130

 

ประวัติความเป็นมาของวัด

          แรกเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์วัดบ้านล้อง จากวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2351 โดยพระครูบาคำแสน สุมโณ เจ้าอาวาสรูปแรก และอดีตเจ้าคณะกิ่งหมวดบ้านโฮ่งในสมัยนั้น สถานที่แห่งนี้ได้ปรากฏหลักฐานชิ้นสำคัญว่าเดิมเป็นวัดที่เคยมีพระสงฆ์จำพรรษานั้น คือ เจดีย์เก่า ซึ่งรกร้างตามกาลเวลาไร้ผู้คนอุปถัมภ์ดูแลมานาน หลังจากได้บูรณะวัดขึ้นมาแล้วตามคำอาราธนาของศรัทธาชาวบ้านและได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดบ้านล้องพระครูบาคำแสนได้พัฒนาวัดให้เป็นไปตามยุคสมัย ผ่านเจ้าอาวาสมาหลายรูปหลายองค์ปัจจุบันมีพระปลัดวิวัฒน์ วุฑฒิธมฺโม ดำรงตำแหน่องเจ้าอาวาส

ประวัติความเป็นมาประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเจดีย์

วันที่ 4-5 เดือน กุมภาพันธ์ของทุกๆปี ทางคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ได้จัดงานบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่วัดตลอดมาไม่ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มกันเมื่อปีไหนอย่างไร จนกระทั่งพระครูบาคำแสน สุมโณ เจ้าอาวาสรูปที่ 1 พระครูบาแก้ว คุณากโรเจ้าอาวาสรูปที่ 2 จนถึงพระครูประภัศร์ชินวงศ์ ( สมาน ชินวํโส )เจ้าอาวาสรูปที่ 8 มรณภาพไป คณะสงฆ์คณะศรัทธาได้นำอัฐิของอดีตเจ้าอาวาส มาบรรจุไว้ในอนุสาวรีย์(กู่) เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเป็นกตัญญูกตเวทิตาธรรมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที จึงได้จัดงานทำบุญทักษิณานุปาทานขึ้นพร้อม กับงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจดีย์เก่าแก่คู่วัด รอยพระพุทธบาทจำลองอนุสาวรีย์ (กู่) บรรจุอัฐอดีตเจ้าอาวาสไปด้วยกันเมื่อปี พ.ศ. 2515 ปัจจุบันคณะศรัทธาได้ไปอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดลำพูน และอำเภอบ้านโฮ่งมารวมสรงด้วย คือ

  1. น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  2. น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำทิพย์พระพุทธบาทสามยอด อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
  3. น้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำห้วยปูคำ ดอยกาน อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

ทุกๆวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ จะมีขบวนแห่พระพุทธรูปและน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้ามายังวัดบ้านล้อง เพื่อร่วมพิธีสมโภชและสรงน้ำถวายในวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ เป็นประจำทุกปี จวบจนปัจจุบัน ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนหมู่ที่ 9 และผู้คนในชุมชนใกล้เคียงมาตลอด แสดงออกให้เห็นถึงความเสียสละและเวลา ทรัพย์สิน แรงกายแรงใจช่วยกันจัดงานขึ้นมา ประสานความสามัคคีกัน พร้อมใจกันปฏิบัติมาทุกๆปี

นาย พันธวัฒน์  ไชยคำร้อง

งานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

ผู้บันทึกข้อมูล/ภาพ

21 ตุลาคม 2563

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 2 จังหวัด   
- จังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ (34.65%)

- จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด และอำเภอจอมทอง (65.35%)
1.ขนาดพื้นที่ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฯ = 379 ตร.กม. = 236,900 ไร่
(จ.ลำพูน 82,086 ไร่ / จ.เชียงใหม่ 154,814 ไร่)
2.ขนาดพื้นที่ตามฐานแผนที่ GIS(WGS_1984) = 381.80 ตร.กม. = 238,625.89 ไร่
(จ.เชียงใหม่ 155,944.38 ไร่ / จ.ลำพูน 82,681.51 ไร่)
3.ขนาดพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1 ออกแปลงที่ 1 (บ้านป่าแป๋)
= 17.47 ตร.กม. = 10,921.28 ไร่
3.2 กันออกแปลงที่ 2 (ที่ทำกินนอกชุมชนบ้านป่าแป๋)
= 0.02 ตร.กม. = 11.92 ไร่
3.3 พื้นที่ป่าสมบูรณ์ = 231,406.13 ไร่

3.4 ระบบนิเวศน์เฉพาะ = 3.16 ไร่

3.5 ที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์(แนวเขตควบคุม) = 769.963 ไร่

3.5.1 ที่ทำกินของราษฎร ก่อนปี 41 = 660.489 ไร่

3.5.2 ที่ทำกินของราษฎร ระหว่างปี 41-ปี 57 = 105.748 ไร่

3.5.3 บุกรุก หลังปี 57(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) = 3.726 ไร่
4.พิกัดที่ตั้งจุดต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน
4.1 ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง
บ้านป่าป๋วย ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
พิกัด E 478111 N 2022222

4.2 หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ยุย
บ้านแม่ยุย ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
พิกัด E 470919 N 1998939

4.3 หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ป๊อก
บ้านแม่ป๊อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลิ้ จ.ลำพูน
พิกัด E 484039 N 2000329
23 มีนาคม 2563

ดอยกานท์,องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์,wiangkarn.go.th

ดอยกานท์ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านดงห้วยเย็น หมู่ที่ 14

การขึ้นไปชมวิวที่บนดอยกานท์นั้นสามารถขึ้นไปชมได้ 2 วิธี คือ จักรยานยนต์ และ เดินเท้า

ระยะเวลาในการขึ้นไปชมวิวบนจุดชมวิว เดินเท้าใช้เวลาประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง (ไปและกลับ) รถจักรยานยนต์ใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง (ไปและกลับ)

เมื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวแล้วท่านจะพบกับเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพบกับต้นไม้หายากที่ใกล้สูญพันธ์ุ เมื่อไปถึงจุดยอดดอยท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตำบลบ้านโฮ่งในมุม 180 องศา

23 มีนาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (7 รายการ)