ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน ติดต่อสอบถาม 053-980560 // วิสัยทัศน์ อบต.เวียงกานต์ เวียงกานต์ถิ่นน่าอยู่ แหล่งเกษตรกรรมก้าวหน้า มุ่งพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

e-service

ศาลปกครองช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2563
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,193
ปีนี้
20,861
ปีที่แล้ว
22,778
ทั้งหมด
78,376
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172


ชื่อเอกสาร : ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาทําความสะอาดจัดเก็บขยะโครงการเวียงกานตสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   [ 07 เมษายน 2566 ]

รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําความสะอาดจัดเก็บขยะโครงการเวียงกานต์ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง