ไฟป่าออสเตรเลียยังหนัก ฝุ่นควันปกคล
สถานการณ์ไฟป่าใน 6 รัฐของออสเตรเลียยังคงรุนแรง ควันไฟได้ลอยเข้าปกคลุมเมืองหลายแห่งรวม
LIFE STORY : ทัวร์บางขวาง เบื้องลึก
LIFE STORY โดย ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของชีวิตผู้คุม ด้วยก