Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารทางราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แบบรายงานผล
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น/รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2559
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบแสดงฐานะทางการเงิน/ข้อมูลรายรับรายจ่าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนในเขต อบต.เวียงกานต์
Responsive image
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนในเขต อบต.เวียงกานต์ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ที่ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่
         
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ 
เลขที่ 129 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน   
โทรศัพท์ : 053-980560 แฟกซ์ : 053-980560 ต่อ16 อีเมล์ : wiangkarn129@hotmail.com facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์


www.wiangkarn.go.th