Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารทางราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
แบบรายงานผล
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น/รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2559
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบแสดงฐานะทางการเงิน/ข้อมูลรายรับรายจ่าย
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ดอยกาน
Responsive image
ดอยกานเป็น ภูเขาที่อยู่ในเขตป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็น เป็นผืนป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็นซึ่งตั้งอยู่บนดอยกาน ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน แห่งนี้ คือ ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในปี 2556 ที่ผ่านมา และในปีนี้ได้กลายเป็นต้นแบบการเรียนรู้กระบวนการจัดการป่าชุมชน ให้กับผู้นำป่าชุมชนจากที่ต่าง ๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย ที่เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้มภาคเหนือปีที่ 7 เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่ป่าชุมชนแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งต้นน้ำที่นำมาใช้ทำประปาภูเขา สำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรให้กับคนในชุมชน ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่หมู่บ้านใช้ในการสูบน้ำลดลงประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน อีกทั้งยังกลายเป็นป่าชุมชนที่มีนกยูงไทยมาอาศัยอยู่มากกว่า 40 ฝูง
ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
         
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ 
เลขที่ 129 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน   
โทรศัพท์ : 053-980560 แฟกซ์ : 053-980560 ต่อ16 อีเมล์ : wiangkarn129@hotmail.com facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์


www.wiangkarn.go.th